Hagemann

vis hele siden · udskriv hele siden

Introduktion

Som nævnt på forsiden er det tanken at domænet hagemann.dk skal finde bredere anvendelse end blot at fungere som privat hjemmeside.

Virksomheder o.lign. som har relationer til navnet Hagemann er velkomne til at bede om at få et logo og eventuelt lidt tekst samt et link på forsiden, således at besøgende som rammer hagemann.dk i søgen efter en virksomhed har mulighed for at gå direkte videre.

Denne service stilles i øjeblikket gratis til rådighed, og dermed følger også at der ydes begrænset support, herunder at ændringer ikke altid kan forventes at ske øjeblikkeligt, ligesom der er en øvre grænse for hvor hyppigt der kan anmodes om ændringer.

For at få vist et logo mv. bedes I kontakte mig via kontaktformularen under kontakt.